Schooldomein 3 – jaargang 28

Schooldomein 3 van de 28e jaargang had als thema ‘Fris’.  In deze editie onder meer veel aandacht voor ‘Frisse Scholen‘. Communicabel begeleidde de productie, maakte de rubrieken en deed de eindredactie.

Deurpost winter 2015

In december verscheen de laatste Deurpost van 2015. Deurpost is het huurdersmagazine van de Rhenense Woningstichting. Communicabel schreef alle teksten.

In december verscheen de nieuwe editie van Beleef Vathorst met als thema Vathorst smaakt naar meer! Communicabel maakte twee artikelen. Een  artikel over ‘De Knieptang’, een nieuw wijkje met een dorps karakter, Een interview met natuurontwikkelingsadviseur en –begeleider Gerrit Klop.

Brochure seniorenhuisvesting

Patrimonium woonservice wilde een brochure maken over haar woningen voor 55-plussers. Communicabel schreef de tekst en maakte de foto’s voor de brochure die een overzicht biedt van de woningen met speciale voorzieningen voor senioren zoals zorg, gemeenschappelijke ruimtes, complexbeheerders, gezamenlijk eten en personenalarmering.

Entree najaar 2015

In december verscheen de najaarseditie van Entree, het huurdersmagazine van Patrimonium woonstichting in Veenendaal. Communicabel verzorgde twee interviews en artikelen — waaronder één met Vluchtelingenwerk en een Syrische statushouder — en maakte daarbij ook de foto’s.

Schooldomein 2 – jaargang 28

Schooldomein 2 van de 28e jaargang had als thema ‘Sexy’.  In deze editie onder meer vier prachtige pagina’s waarop architecten vertellen en laten zien wat een gebouw sexy maakt. Communicabel begeleidde de productie, maakte de rubrieken en deed de eindredactie.

Fusie woningcorporaties

Op 1 januari 2016 fuseren de Rhenense Woningstichting en Woningstichting Amerongen tot Rhenam Wonen. Samen met Okkerreclame begeleidt Communicabel Rhenam Wonen bij de communicatie rond de fusie. Naast volop aandacht voor de fusie in het huurdersmagazine Deurpost, maakten we onder meer een persbericht, brieven aan huurders en relaties en een paginagrote krantenadvertentie. 

Beleidsplan Jeugd

De betrokken wethouder en beleidsmedewerkers van de gemeente Veenendaal waren inhoudelijk tevreden over hun beleidsplan Jeugd maar zij vonden de tekst te taai. Daarom vroegen ze Communicabel de tekst toegankelijker te maken.

Schooldomein 1 – jaargang 28

Jaargang 28 van Schooldomein gingen we in met een fraai gerestylede vormgeving. Editie 1 had als thema ‘Kracht’. Communicabel begeleidde de productie, maakte de rubrieken en deed de eindredactie.